Language: Chinese line English

CONTACT US

Contact: Mr. Dai

Phone: 18179150234

Tel: 079186713898

Email: 31755800@qq.com

Add: Jiangxi Nanchang Blue Economic Zone Toyama Road No. 1167